Penslar och måleriburkar.

Om oss

En man målar ett fönsterparti utomhus.

Om oss

Stockholmsmålaren